Lid worden Zakenvrouwen met Pit

Wil je graag lid worden?

Heb je interesse in het lidmaatschap en voldoe je aan bovenstaand profiel? Vul dan hieronder het aanvraagformulier in. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht of je profiel binnen ons zakenvouwennetwerk past. De contributie bedraagt € 100,- per jaar en wordt door middel van automatische incasso voldaan. 

Aanvraagformulier
Interesse om betrokken te zijn in de organisatie
Geen interesse om betrokken te zijn in de organisatie
Versturen

Een aanvraag voor het lidmaatschap wordt beoordeeld door het bestuur volgens de criteria van onze vereniging. Na bespreking van uw aanvraag zul je bericht krijgen of je lid kunt worden van onze vereniging. Het lidmaatschap heeft betrekking op 1 jaar, te weten 1 januari tot en met 31 december. Jouw lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd. Uiterlijk 1 maand voor het einde van deze periode kun je het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Als introducée kun je één keer vrijblijvend aan een activiteit deelnemen tegen betaling van € 12,50. Om vervolgbijeenkomsten bij te kunnen wonen dien je lid te zijn van onze vereniging.

Bij de machtiging hierboven aan te vinken machtig je Zakenvrouwen met Pit jaarlijks een bedrag van € 100,- af te schrijven van jouw rekeningnummer voor het lidmaatschap (of een bedrag naar rato het aantal bijeenkomsten in het 1e jaar van lidmaatschap).

© Zakenvrouwen met PIT 2018 - Privacyverklaring